Спомнете си как изглеждаха парите едно време

Левът е приет за българска парична единица малко след Освобождението на страната, когато на 4 юни 1880 г. е приет Закон за правото на резание монети в Княжеството, а на следващата година са отсечени и първите монети.

Първата българска банкнота носи номер 000001. Номиналът ѝ е 20 лева, размерите – 150 x 97 мм., а върху нея има воден знак на БНБ. Лицето на банкнотата представлява кафяво каре върху светла охра, а в левия ъгъл е изобразен държавният герб.

Първата българска банкнота се съхранява в Историческия музей Габрово. Тя е отпечатана преди около 130 години, когато е създадена Българската народна банка.

Първите банкноти от едно време, които може би много голяма част от хората, които си спомнят е емисията от 1974 година. Тези банкноти остават в употреба до началото на 90-те години. 

Банкнотата от един лев беше с изображението на връх Шипка

Двата лева с гроздоберачката си остават една от най-емблематичните банкноти за това време.

Петте лева бяха с цвят на буйна ръж

Банкнотата от 10 лева с лика на Георги Димитров е елегантна и семпла със символите сърп и чук на обратната страна

Георги Димитров гледа и от банкнотата от 20 лева, а тя разбира се има златно покритие, както всички банкноти от тази емисия

След така наречените промени през 1990 година излизат банкнотите от 50 лева, който изглеждаха така.

А малко по-късно през 1991 се появиха и двулевките с Десислава Севеастократска и Боянската църква

Може би в съзнанието на всички се е запечатал топлият жълт цвят на банкнотата с номинал от 100 лева

Банкнотата от 200 лева с Иван Вазов е най-красивата от емисията, отпечатана през тази година

През 1994 година е отпечатана първата емисия с холограмна лента, а стойностите и размерите на банкнотите в наши дни изглеждат заплашителни.

През 90-те години няколко периода на драстична инфлация, най-тежкият от които през зимата на 1996-1997 година, значително девалвират лева. Това довежда до установяването на валутния борд през 1997 година и фиксирането на курса на лева към германската марка на 1 марка = 1000 лева.

Интересна е банкнота от 10 000лв, която излиза 1997 и много прилича на дизайна на днешните 10лв (и останалите съвременни банкноти от емисията 1999):

Банкнотите от 1997 година са значително по малки от банкнотите от предната емисия от 1994, а цифрите още по големи

На 5 юли 1999 година левът отново е деноминиран при съотношение 1000:1, като курсът на новия лев към германската марка е фиксиран на 1 лев = 1 марка. Тогава са отпечатани и парите, които и до днес използваме.

Източник: newsbul