Писмо до теб.. Защо? Не питай ! Просто погледни ме !

Писмо до теб

Вдигни очи ! За мен вдигни очи !

Защо? Не питай ! Просто погледни ме !

Помилвай ме и просто помълчи …

И ако искаш двама да мълчим.

Защо? Не питай! Ти ще разбереш –
загледай се в погледа ми влажен
очите, ако можеш да четеш,
очите, вместо мене ще ти кажат.

В тях блести сега една сълза,
а твоят смях е птичка под небето.

Ръцете ти са клонки на бреза,
а аз живях без сини небеса,
без пролети, без цъфнали надежди.

Очите ти са капчици роса,
в които небесата се оглеждат.

Лицето ти е цялото в светлина,
косите ти горят като житата.

А в моите нощи нямаше луна,
затуй израснах блед сред тъмнината,
затуй протягам смръзнали ръце
и жадно през очите ти надничам.

През тях се вижда твоето сърце
и затуй тъй много те обичам!

Дамян Дамянов

Източник: Gnezdoto