Не прекъсвай врага си, когато греши. – Великите милси на Наполеон Бонапарт

Сложна и противоречива личност, възхваляван и отричан, прочутият пълководец и първи император на Франция несъмнено е една от най-великите личности в историята на света. Въпреки че е живял преди повече от 200 години, мислите и прозренията на Наполеон Бонапарт за политиката, управлението и успеха са актуални и днес.

1. Богатството не е в притежанието на съкровища, а в начина, по който умееш да ги използваш.

2. Ако искаш до достигнеш дадена цел, трябва всеки ден да се придвижваш по малко към нея.

3. Изкусните ласкатели са не по-малко изкусни предатели.

4. Безстрашни хора няма между тези, които имат какво да губят.

5. Историята е изтъкана от лъжи, в които всички вярват.

6. Армия от овце, оглавявана от лъв, винаги ще удържи победа над войска от лъвове, оглавявана от овца.

7. Бързината е половин победа.

8. Човешкият дух още не узрял за това управляващите да правят това, което трябва, а управляваните – това, което искат.

9. Можеш да спреш при възход, но не и при падение.

10. Глупакът има голямо предимство пред образования човек: той винаги е доволен от себе си.

11. Чуждата глупост още не е направила никого по-умен.

12. Изкуството да си ту много дързък, ту много предпазлив е изкуството на успеха.

13. Сполуката е жена – ако я изпуснете днес, не очаквайте да я откриете утре.

14. В живота всичко е математика, единствено чрез известното можем да стигнем до неизвестното.

15. Започнах да осъзнавам, че хората не са родени да бъдат свободни. Свободата е нужда, изпитвана от малка група хора, чиято природа е дарена с по-благородни умове от множеството.

16. Китай е болнав спящ тигър. Но когато се събуди, светът ще затрепери. (прозрение, изказано през 1803 г.)

17. Когато сърцата се разделят, няма смисъл ръцете да остават едни в други.

18. Във всяко голямо дело се налага да оставиш някаква част и на случайността.

19. Можете да останете по-високо от оскърбителите си, ако им простите.

20. Тревогата отслабва духа и парализира храбростта.

21. Когато човек знае целта, към която трябва да се стреми, с малко размисъл решенията лесно се появяват.

22. На една жена, която ни вдъхновява за нещо добро, има сто, които ни карат да вършим глупости.

23. Най-голямата безнравственост е да се захващаш за работа, която не умееш да вършиш.

24. Не прекъсвай врага си, когато греши.

25. Силен човек е този, който може да прекъсне по своя воля връзката между чувствата и мисълта.

26. Славата отлита, но забравата е завинаги.

27. Стремежът да се властва над себеподобните е една от най-силните човешки страсти.

28. Хората се управляват по-лесно чрез пороците, отколкото чрез добродетелите им.

29. Хубавата жена се харесва на очите, добрата жена се харесва на сърцето. Едната е бижу, а другата съкровище.

30. Медицината е съвкупност от нелогични предписания, които повече вредят отколкото помагат.

31. Смъртта е нищо. Но животът в поражение е смърт всеки ден.

32. От ум до разум има много по-голямо разстояние, отколкото предполагаме.

33. Във войната и в политиката пропуснатият момент не се връща.

34. Народ който не храни своя армия, скоро ще храни чужда.

35. Можеш да дойдеш на власт с помощта на щикове. Но не можеш да управляваш, седейки само върху щикове.

36. Бог воюва на страната на този, който при равни други условия има по-голяма войска.

37. В управлението никога не трябва да има полуотговорност – тя води до злоупотреби и неспазване на закона.

38. Лидерът е търговец на надежди.

Източник: gnezdoto.net