Ако детето прави това на 3 години, то ще стане много успяло в живота!

Децата, които са дисциплинирани и умеят да се контролират сами, имат по-големи шансове за успех като възрастни от връстниците си, при които контролът е по-хлабав, при това независимо от коефициента им на интелигентност. Това твърдят учени, които изследвали характера и съдбата на 1000 души от момента на раждането до 32-ата им година, съобщи в. „Ди Велт“.

Здравето, благосъстоянието и социалното обкръжение се развивали далеч по-добре при тези, които още на 3-годишна възраст показали, че могат да се самоконтролират. Хората, които като малки не съумявали да контролират поведението си, в по-голяма степен посягали към наркотици, извършвали престъпления и живеели в бедни условия, а вследствие на това и здравето им се оказало влошено.

Разбира се, личната дисциплина не е нещо предопределено, то може да се развие и усвои. Необходими са обаче програми за стимулиране на това качество у децата, пишат учените от университета Дюк в САЩ в сп. „PNAS“.

Изводите са на базата на информация, събирана от родители, учители и институции, също и от самите участници в проучването. Взети са предвид и коефициентът на интелигентност и социалният произход. Независимо от тези последни два фактора статистическите изводи показват ясни паралели в живота на 1000-та души: колкото по-ниско е било нивото на самодисциплина на 3 г., толкова по-често в по-късни етапи от живота се стига до проблеми от всякакъв вид, вкл. здравословни като наднормено тегло, сексуално предавани болести и проблеми със зъбите. Същото важи и за сблъсъка с наркотици, престъпност и склонността към задлъжняване. Нежелана бременност и напускане на училище преди завършване се оказали също типични за групата на по-недисциплинираните като деца.

Възпитателни програми за засилване на самоконтрола при малчуганите биха помогнали за ограничаване на негативните прояви и за по-голям успех в живота, смятат учените.

Източник: obekti