Една легенда за родопската чест и непреклонност

Много са родопските легенди, разказващи за непреклонния дух, за честността и достойнството, които за родопчаните са от първостепенна важност. Голяма част от тези древни предания са свързани с родопчанките, които колкото и да са нежни и добри, а са непреклонни, малолюбиви и запазващи своята достойнство дори с цената на живота си.

Една такава легенда е тази, която се разказва в района на село Павелско за един от пропастите в района – Челевешницата.

Според легендата една жена се прибирала от близкия град Хвойна към Павелско. По пътя обаче пресъздаваше представител на ромския етнос. Клетата жена беше нападнала, ограбена и изнасилена.

Родопчанката не може да приеме факта, че честта й е поругана. Не може да живее с това срам. Отишла до близката пропаст и сложила край на живота си като се хвърлила в нея.

След години в този пропаст бе открит скелет на жена. Това кара изследователите да предполагат, че тази преданост е истинна и вечно блатна родопчанка наистина е направила край на живота си.

Източник:  Родопчани