Tекст, който трябва да се чете с широко отворени очи… и сърце

Tекст, който трябва да се чете с широко отворени очи… и сърце!

Професорът в университета задал на своите студенти следния въпрос:

– Всичко ли, което съществува, е създадено от Бог?

Един от студентите смело отвърнал:

– Да, създадено е от Бог.

– Значи Бог е създал всичко? – попитал отново професорът.

– Да, сър – потвърдил студентът.

– Ако Бог е създал всичко, значи, че той е създал и злото, тъй като то така или иначе съществува. И съгласно принципа, че нашите дела определят нас самите, значи Бог е зло.

Студентът замълчал при този отговор. Професорът бил много доволен от себе си. Похвалил се пред студентите как още веднъж доказал, че Бог е мит.

Още един студент вдигнал ръка и казал:

– Мога ли и аз да ви задам един въпрос, Професоре?

– Разбира се – отвърнал професорът.

Студентът се изправил и попитал:

– Професоре, а студ съществува ли?

– Що за въпрос, разбира се, че съществува. На теб никога ли не ти е било студено?

Студентите се засмели на зададения въпрос, но момчето продължило:

– В действителност студ не съществува. В съответствие със законите на физиката това, което ние считаме за студ, всъщност е отсъствие на топлина. На практика човек или предмет могат да бъдат изучени в зависимост от това притежават ли и предават ли енергия. Абсолютната нула (-459,67 градуса по Фаренхайт) е пълно отсъствие на топлина. Всяка материя става инертна и не може да реагира при тази температура. Студът не съществува. Ние сме създали тази дума, за да опишем това, което чувстваме при липсата на топлина.

Студентът продължил:

– Професоре, тъмнината съществува ли?

– Разбира се, че съществува.

– Вие, отново не сте прав. Тъмнината не съществува. В действителност тъмнината е отсъствие на светлина. Ние можем да изучим светлината, но не и тъмнината. Можем да използваме призмата на Нютон, като разложим бялата светлина на множество цветове и изучим различната дължина на вълната на всеки цвят. Вие не можете да измерите тъмнината. Обикновен лъч светлина може да проникне в света на тъмнината и да я освети. Как можете да разберете колко е тъмно, което и да е пространство? Измерва се количеството светлина. Не е ли така? Тъмнината – това е понятие, което човек използва, за да опише отсъствието на светлина.

Най-накрая младият човек попитал професора:

– Сър, зло съществува ли?

Този път професорът неуверено отвърнал:

– Разбира се, както вече казах. Ние го виждаме всеки ден. Жестокостта между хората, престъпленията и насилието по целия свят. Това са примери за проявлението на злото.

На това студентът отвърнал:

– Злото не съществува, сър, или поне не съществува само по себе си. Зло – това е просто отсъствие на Бог. Това прилича на тъмнината и студа. Зло е дума създадена от човека, за да опише отсъствието на Бог. Той не е създал злото. Злото – това не е вяра или любов, които съществуват, както светлината и топлината. Злото – това е резултатът от отсъствието в сърцето на човека на Божествената любов. Това е наличието на студ, когато няма топлина, или тъмнина, настъпваща при липсата на светлината.

Професорът мълчаливо седнал на мястото си. Името на младия студент било Алберт Айнщайн.

***

Водят се спорове относно достоверността на последното изречение. Но без значение дали наистина Айнщайн стои зад горните думи, или не, струва си да се замислим върху тях, нали?

Източник: gnezdoto.net