7 знака, които показват, че ви манипулират!Ние всички манипулираме други хора до известна степен. Но е напълно различно, когато някой ни манипулира.

Научихме за различните видове манипулации и как да ги избегнете.

7.Манипулаторите ви ласкаят много.

Ласкателството е любимото оръжие на манипулатора. Ако сте толкова добър човек, как може да откажете да помогнете на беден човек в нужда? Те използват тази тактика и получават това, което искат от вас. Бъдете нащрек, ако някой започне да ви казва хубави неща изведнъж.

6. Манипулаторите искат да се чувствате виновни.

Лесно е да се манипулира някой, който се чувства виновен. Те са готови да помогнат с всичко. Бъдете внимателни, ако започнете да се чувствате виновни към някого. Малките им “благосклонности” най-вероятно идват.

5. Манипулаторите ви притискат към прибързани емоционални решения.

Всички добри манипулатори знаят, че бързите емоционални решения са техния хляб и масло. Ако те не ви дават достатъчно време, за да помислите за нещо или ако ви принудят да вземете бързо решение, те печелят. Една проста фраза като “Имам нужда от време”, казана уверено, най-вероятно ще охлади интереса на манипулатора и той или тя няма да ви питат отново.