11 Български народни гатанки, с които да си припомниш детството

Припомняме ви 11 български народни гатанки, с които да раздвижите ума си и да се върнете към детството:

1. Бяла, бяла лехица

с черна, черна пшеница,

жънеме я с очите,

мелиме я с главите

и с погача богата

храниме си душата.

Що е то? (от Асен Разцветников)

2. Без сладило

подсладява,

без горчило

огорчава,

плач и радост

преобръща,

като тръгне

се не връща.

Що е то? (от Стоян Стойков Русев, известен като Дядо Благо)

3. Голо, голо голаче

на скут седи, та плаче

като клето сираче.

Дочуха го момите,

захвърлиха иглите,

изскочиха сред село

с пъстри китки на чело.

Що е то?  (от Асен Разцветников)

4. Златна, златна пшеница

в синя, синя паница,

паницата некупена,

над земята захлупена.

Питаме се: къде я?

А сме всички под нея.

Що е то?  (от Асен Разцветников)

5. Греят над нас милиони цветя,

милиони цветя с красота несравнима.

Денем увяхват. Цъфтят през нощта.

Денем ги няма. Нощем ги има.

Що е то? (от Георги Струмски)

6. Напразно цял ден

от нея се крия.

Тя тихо ме следва,

не дава ми мира.

Вода не я мокри,

ни огън гори я.

Затичам ли — тича.

Поспра ли се — спира.

Дори ако кимна

сърдито с глава,

тя също ми кимва.

Що е то? (от Георги Струмски)

7. В планината, в тъмното дере

хитро и потайно крие се сред здрача.

Но щом някой иде, ако разбере,

то като невидима сърна подскача.

Вредом и без отдих то снове

с ромон на води и с пеене на птици.

Повтаря всички гласове.

 Що е то ? (от Георги Струмски)

8. Тя ме води в бездънни простори

и отключва железни врати,

Тя си няма уста, а говори.

Тя си няма крила, а лети.

Що е то?  (от Георги Струмски)

9. Баба събуди се рано и рече:

— Внучета мили, елате и вижте —

лумна от изток червено огнище,

питка за всички опече.

Що е то?  (от Георги Струмски)

10. Чудак! Навън го потърсете

между небето и земята —

от капки му косата,

а в локвички — нозете.

Що е то? (от Георги Струмски)

11. Едно е слънцето — добро и светло —

в небесната градина.

Една-единствена като сърцето

е моята родина.

Коя е тя?  (от Георги Струмски)

––-

Отговори: 

1. Книга 

2. Дума 

3. Гайдата 

4. Небето

5. Звездите 

6. Сянката 

7. Ехото 

8. Книгата 

9. Слънцето

10. Дъждът

11. България.

Източник: rodnoto