Хора запомнете! Урокът се повтаря, докато бъде научен

Едно и също урока ще бъде представено в различни форми докато го научиш. Когато го усвоиш напълно, можеш да се заемеш със следващия.

Докато не предадат посланията, които носят, докато не изпълнят предназначението си, уроците ще се повтарят; ще се повтарят събитията и хората в твоя живот.

Всеки ситуация, всеки човек са учители. За да излезете от омагьосания кръг на повтарящите се ситуации, трябва да осъзнавате урока и да го интегрирате в себе си като полезен опит.

За да направите промените в себе си, на които всъщност те учат всяко урок, трябва да научите уроците на пробуждането, желанието, причинителността и търпението.

Пробуждане:  “Изгрява само онзи ден, за който сме се пробудили.” – Хенри Дейвид Торо

Имаш две възможности: да живееш на автопилот, или пробудено и осъзнато. Изборът е твой.

Желание:  “Животът не изисква от нас да сме най-добрите, а само да даваме най-доброто от себе си.” – Хорас Джаксън Браун

“Искам” е основа на избор, който води до действие. “Би трябвало” да е основание за решение, което води до жертва.

Причина:  “На всяка мярка съответства равностойно противодействие”. – Сър Исак Нютон

“Каквото повикало, такова се обадило”. – българска народна поговорка

Причинно-следствената връзка само потвърждава факта, че ти си първият източник на всичко, което ти се случва. Само ти си отговорен за собствената си съдба.

Търпение:  “Бъди търпелив. Когато времето дойде, ще разбереш, че трябва да се пробудиш и да поемеш напред.” – Рам Дас

Източник:  highviewart.com