Това, което виждате първо на картината, определя умствените ви способности!

Човешкият мозък се състои от две полукълба, които изглеждат почти идентични. Но в действителност, всяко полукълбо има специфични функции, с които възприемаме света и следователно, и двете от тях реагират по различен начин на реалността, пише bg.checkonline4you.com.

Този тест има за цел да определи коя страна на мозъка – лявата или дясната доминира. Вижте внимателно, отговорите са по-долу:

* Ако първото нещо, което виждате на снимката е пейзажа, то доминира лявото полукълбо на мозъка.
* Ако първо видите коне, то доминира дясното полукълбо на мозъка.

Ляво полукълбо – Основна сфера на специализация на лявото полукълбо е логическото мислене и до неотдавна лекарите смятаха това полукълбо за доминиращо. Реално обаче то доминира само при изпълнение на следните функции: Езиковите способности, аналитично мислене, буквалното разбиране на думите, последователната обработка на информацията, математически способности, контрол на движенията на дясната половина на тялото.

Дясно полукълбо – Основна сфера на специализация на дясното полукълбо е интуицията. Като правило не го смятат за доминиращо. То отговаря за изпълнението на следните функции: Обработка на невербалната информация, пространствена ориентация, музикалност, въображение, художествените способности, емоции, секс, мистика, мечти, паралелна обработка на информацията, контролира движенията на лявата половина на тялото.

Източник: bgred