Притча за мечтите, които преследваме. За вярата ни в тях и в нас самите

Притча за мечтите, които преследваме. За вярата ни в тях и в нас самите. За трудностите, през които минаваме, и за усилията, които полагаме… Притча за борбата.

Няколко малки жабчета решили да си организирали надбягване. Целта била да се изкачат на върха на една висока кула. Събрала се голяма тълпа да наблюдава състезанието.

Стартът бил даден и жабчетата започнали да се изкачват… Никой от тълпата обаче не вярвал, че ще успеят да стигнат до върха. Чували се подвиквания:  „Пътят е толкова труден! Никога няма да стигнат върха“. Или: „Няма начин да стигнат догоре. Кулата е толкова висока!“

Малките жабчета започнали да се разколебават. Тълпата май била права. Твърде трудно било това предизвикателство за техните мънички крачета. И едно по едно се отказвали…

Имало обаче няколко ентусиасти, които продължавали нагоре. А тълпата продължавала да им подвиква: „Стига вече! Откажете се! Вижте колко е трудно! Не може да успеете!“

Постепенно и тези упорити жабчета се отказали. Само едно не спирало. Продължавало нагоре и нагоре…
Стигнало върха и се оказало, че е самичко. Останалите се отказали по пътя.

Тълпата полудяла от възторг! Всички искали да разберат как е постигнало този подвиг! Наобиколили го, когато слязло от кулата, и започнали да му задават въпроси. Оказало се обаче, че жабчето победител е глухо.

Бъди глух и сляп за страховете на останалите. Не позволявай тяхната нерешителност да стане твоя! Не позволявай на другите да направляват живота ти. Не позволявай чуждите съмнения да се прокраднат в душата ти и да убият волята ти.

Не заглушавай вътрешния си глас с техните „мъдри съвети“. Слушай и следвай сърцето си. Слушай и следвай инстинктите си.

Бори се за мечтите си. Това са твоите мечти. Бори се за живота си. Това е твоят живот. 

А това е единственият начин да успееш!

Източник: gnezdoto.net