Откритие! Уникална находка от тракийско време разкриха около Банско!

Добре запазена керамична подова плоча от времето на Траките с размери около 3 кв.м изработи експедиция от ученици и студенти под ръководството на археолог Владимир Баряков в местността „Свети Никола“ над Банско. Уникалният артефакт е открит в Северен Пирин на 1095,8 м надморска височина в края на август миналата година, но сега се обявява, след като специалисти са проверили подробно находката. Това е поредното доказателство от това място, че тук някога е имало тракийско селище, обитавано от заможни хора.

Предполага се, че керамичната плоча е от частен дом – макар и пречупена на четири са разчетени латинските курсови букви на PAIB. Един от най-добрите български епиграфисти Николай Шаранков потвърдил научното заключение, че това е кратко изписване на Тракийското лично име Пайбес – PAIB (es) – в античните текстове имената винаги са без последното. Интересно е, че Пайбес е невероятно име, характерно за Югозападна Тракия и специално за долините на Струма и Места. Аналогични надписи са открити в Мелник, Серес, Амфиполис, Кавала, Драма и Никополис ад Нестум до Гърмен и всички са датирани от II-III век, което означава, че и плочата в м. „Св. Никола е от същия период. Друго доказателство в полза на тезата е, че артефактът е изровен под слой, свидетелстващ за пожар – е установено, че е от IV в.

Ръководителят на експедицията Баряков, която търпеливо изважда наяве тракийското селище вече 11-а година  допуска, че вариантите за буквите са три – името може да е на майстора керамик, на ктитор или на собственика на дома. А която и от версиите да се приеме за вярна, не се променя изключително стойностният факт, че разкритото селище е населявано столетия и хората в нега са били заможни и проспериращи.

Находката от лятото на 2017-а година е изключително ценна и защото оборва мненията на някои скептици, които досега твърдяха, че на обекта изникват римски охраняеми пътни станции за преход на войските от север на юг през Пирин и се потвърждава фактът, че тук е живяло уседнало местно тракийско население.

Припомняме, че артефактите, които буквално извират година след година в м. „Св. Никола „, датират за усегнал живот на хора от първите векове на новата ера – II – III, до ХVІІ. Доста от извадените материали насочват към една много далечна епоха – късната бронзовата и ранножелязната, която е краят на третото – второто хилядолетие преди Христа. Най-древният предмет, намерен тук, е бронзова фигура, която е типично тракийско изкуство.

Банско постепенно се очертава и като привлекателно място не само за зимен, но и за исторически туризъм

Източник:  Монитор