Няколко силни техники за реализиране на желанията

От физична гледна точка ние излъчваме енергия и всичко в нас и около нас е енергия. Всички ние сме част от едно голямо енергийно ниво.

Предметите, които ни заобикалят и имат определена форма и обем, в действителност са друга форма на енергията, от която сме изградени. Да, всички ние сме един в най-буквалния смисъл на думата.

Енергията трепти с различна скорост, ето защо придобива различни характеристики – някои по-фини, а други – по-плътни за нашите сетива.

Мисълта е относително фина форма на енергия и тъкмо затова е по-подвижна и по-лесно преминава от една форма в друга. Материята е по-плътна и компактна форма на енергия и следователно по-трудно се поддава на изменение и движение. Всички форми на енергия са свързани помежду си и си взаимодействат.

Енергията е магнетична. Един от законите на енергията гласи: енергия с определени свойства или вибрации, се стреми да привлече енергия с подобни на тези свойства и вибрации. Мислите и чувствата притежават своя собствена магнетична енергия, която привлича енергия със сходни свойства. Можем да се уверим в това, когато „случайно” срещнем човек, за когото току-що сме мислили, или от многото книги в библиотеката изберем тъкмо онази, която съдържа така необходимата ни информация.

Формата въплъщава идеята
Както казах, мисълта е бърза, лека и подвижна форма на енергията. Тя се изявява мигновено, за разлика от по-плътните форми на енергията като материята например. Когато създаваме нещо, то винаги се ражда първо като мисъл. Мисълта или идеята винаги предхождат по време самото дело.

„Ще приготвя вечеря” е мисълта, която предхожда приготвянето на храната. „Имам нужда от нова рокля” предхожда купуването на дрехата; „Трябва да си намеря работа” предхожда намирането й и т.н. У художника първо се ражда идеята, като плод на вдъхновение, и едва след това той рисува картината. Строителят не може да издигне сграда без проект.

Идеята е нещо като предварителен проект, тя е първообраз на формата, тя организира и направлява енергията, която ще се влее в тази форма, и накрая ще приеме материални измерения.

Законът за излъчване и привличане
Това е принципът, според който каквото излъчите във вселената, това и ще се върне към вас – „Каквото посееш, това и ще пожънеш.” На практика това означава, че винаги привличаме онова, за което мислим най-много, в което най-силно вярваме, на което най-много се надяваме и очакваме или си представяме най-живо.

Когато сме отрицателно настроени или изплашени, когато сме несигурни или тревожни, често пъти привличаме тъкмо това, което ни плаши – случка, неприятност или хора, които се стараем да избегнем.

Ако нагласата ни е положителна, положителни са и отношението, и очакванията ни. Мислим предимно за радостта, щастието и удоволствието, че съществуваме. Така неизбежно привличаме хора, ситуации и събития, които потвърждават нашите положителни очаквания.

Ето как, съзнателно представяйки си онова, което желаем, вървим към неговото осъществяване. Представям на вашето внимание 5 мощни техники, с чиято помощ ще реализирате успешно своите желания.

1. Творческа визуализация или визуализация

Творческата визуализация е техника за използване на въображението, за да създадете онова, за което мечтаете в живота. Няма нищо ново, необикновено или непознато в нея. Прилагате я всеки ден, във всеки миг от живота си. Това е естествената ви способност да си представяте нещата, основната творческа енергия която независимо от това дали съзнавате, или не присъства във вашето всекидневие. При творческата визуализация с помощта на въображението изграждате ясен образ, идея или чувство в съзнанието си за нещо, към което се стремите. След това продължавате редовно да се концентрирате върху идеята, чувството или картината, като влагате положителна енергия, докато представата ви не се превърне в обективна реалност… С други думи, докато наистина не постигнете онова, което сте желали.

2. Поставяне на цели

Вероятно най-деликатният момент за постигане на желаното, е поставянето на целта и определяне степента на желанието. Спрете се на нещо, което бихте искали да притежавате, да развиете, да разберете или да създадете. Може да бъде на всякакво равнище – работа, дом, интимна връзка, личностно усъвършенстване, благосъстояние, добро настроение, здраве, красота, физически тонус, решаване на проблем в семейството или в някаква общност…

Преди всичко поставете си цел, в която лесно ще повярвате и която знаете, че е възможно да реализирате в много близко бъдеще. По този начин няма да ви се наложи да преодолявате вътрешната си съпротива и ще изпитвате пълноценно чувство за успех. При поставянето на целите е важно да помните няколко неща:

– Поставянето на цел не означава да се придържате към нея на всяка цена. Свободни сте да я променяте винаги, когато пожелаете;

– Помнете също, че поставянето на една цел не означава да се борите или да се стремите отчаяно към нея.
Целта е необходима просто, за да определи посоката в която да канализирате вродената си творческа енергия.

3. Идеалната ситуация

Тази техника ще ви помогне да създадете ясна картина посредством думи. Процесът на изграждането й спомага за изясняване на онова, което действително желаете, и на самото му осъществяване. Помислете за цел, която има голямо значение за вас. Опишете я, колкото можете по-ясно само в едно изречение. Отдолу напишете: „Идеалната ситуация” и продължете да описвате ситуацията така, както ви се иска да бъде, когато постигнете целта. Пишете в сегашно време, сякаш тя наистина е реализирана, толкова подробно, колкото ви се вижда подходящо.

Когато свършите, напишете най-отдолу: „Това или нещо по-добро ми се случва сега по най-чудесния начин и хармоничен начин, за благото на всички, които участват.” Добавете потвържденията, които искате, и се подпишете. Дръжте описанието на идеалната ситуация близо до вас, препрочитайте го и ако се налага, правете съответните промени.

4. Потвърждения/утвърждения

Потвърждението е категорично положително изявление, в подкрепа на това, че нещата са вече факт. Това е начин да затвърдите представите си. Потвържденията могат да се правят наум, на глас, в писмен вид или дори като просто си ги тананикате. Десетина минути повторения са в състояние да изместят насаждани с години мисловни модели. Ще изброя няколко, за да добиете представа какво имам предвид:

Животът ми се подрежда чудесно!
Харесва ми да имам всичко, което пожелая!
Вселената е щедра, благата й стигат за всички!
Благодарен съм за здравето, щастието и възможността за себеизява!

И нещо важно, което трябва да помните: винаги изразявайте потвържденията си в сегашно време, а не в бъдеще. Важно е да гледате на желаното като на вече осъществено. Не казвайте: „Ще получа чудесна нова работа!”, а: „Имам чудесна нова работа!”. По този начин не се самозалъгвате, а просто споделяте своето убеждение, че сте наясно с факта, че първоначално нещата се творят във вътрешен план и едва след това – в реален.

5. Карта на съкровищата

Изработването на „Карта на съкровището” е извънредно мощна техника, като в същото време е много забавна. „Картата на съкровищата” е въображаема картина на желаната от вас реалност. Ценна е, защото е форма на особено ясна и отчетлива представа, която може да привлече и фокусира върху себе си енергия, за изпълнението на вашата цел.

Ако желаете да получите повече информация как да си направите своя лична „Карта на съкровищата”, можете да посетите фен страницата ми и събитието, което предстои. По принцип тази техника ще ви покаже идеалната ситуация, в която вашата цел напълно ще се реализира. Може да се направи своеобразен паралел между „картата” и плана за строеж на една сграда.

В заключение бих искал да ви пожелая да бъдете осъзнати творци на своето съществуване – без значение дали ще използвате само един или ще комбинирате няколко техники!

Анна Крантова е консултант по личностно развитие.

Източник:  Гнездото