Научете се да не разказвате нищо на никого и тогава всичко ще ви е наред!

Правилата на Бърнард Шоу

Светът се състои от безделници искащи да имат пари без да работят и глупци, готови да работят без да богатеят

Танцът – това е вертикално изразяване на хоризонтално желание

Ненавист-отмъщението на страхливеца за изпитания страх.

Нямаме право да консумираме щастие, без да го произвеждаме.

Идеален мъж-това е мъжът, вярващ, че има идеална жена.

Умението да издържате в самота и да изпитвате удоволствие -това е велик дар

Не е опасно да сте искрен, особено, ако сте и глупав…

Понякога трябва да разсмеете хората за да ги разсеете от намерението да ви обесят.

Най-големият грях към ближния не е омразата, а равнодушието; това е върха на безчовечността

Жените някак веднага познават с кого сме готови да им изневерим. Понякога дори преди да ни е минало през ума.

Няма такава жена, която да успее да каже довиждане с по малко от тридесет думи

По-лесно се живее със страстна жена отколкото със скучна. Наистина понякога ги душат, но рядко ги захвърлят.

Алкохолът това е анестетик, позволяващ ни да издържим операцията наречена живот.

Чувството за обективно възприемане на реалността, се нарича цинизъм, от хората, които не го притежават.

Този който умее-прави, който не умее-учи другите

Постарайте се да получите това което обичате, иначе ще се наложи да заобичате това което сте получили.

Да остаряваш е скучно, но това е единственият начин да живееш дълго.

Единственият урок, който може да се вземе от историята е, че хората не взимат никакви уроци от историята.

Вестник — това е печатен орган, не виждащ разлика между падането с колело и катастрофата на цивилизацията.

Демокрация — това е въздушно кълбо, висящо над главата ви и каращо ви да гледате нагоре, докато други ви бъркат в джобовете.

Ако имате ябъка и аз имам ябълка и си ги разменим-и у вас и у мен ще остане по една ябълка. Но виж, ако вие имате идея и аз също, когато си ги обменим, то у всеки от нас ще останат по две идеи.

Здравата логика и трудолюбието компенсират недостига на талант, докато можете да бъдете най-гениален сред гениите, но от глупост да загубите живота си.

Званията и титлите са измислени за тези, чиито заслуги пред страната са безспорни, но на народа на страната са неизвестни.

Човек е като тухлата: колкото повече гори, толкова по-твърд става.

Репутацията това е маска, която човек се налага да носи, точно както панталон или сако.

Човек невярващ в нищо се бои от всичко.

Природата не търпи празнота- там където хората не познават истината, запълват непознатото с измислици.

Разумния човек се приспособява към света; неразумния се опитва да приспособи света към себе си, затова и прогреса винаги зависи от неразумните.

Богатите хора без убеждения са по-опасни в съвременното общество от бедните жени без морал.

Сега, когато се научихме да летим във въздуха като птици и да плуваме под водата като риби, не ни достига само едно: да се научим да живеем на земята като хора.

Източник: flow