Даваме на другите само онова, което притежаваме, това, което е заложено дълбоко в сърцата и душите ни

Какво даваме на хората около нас? Отговорът е много простичък. Можем да дадем на другите само онова, което ние притежаваме, това, което е заложено дълбоко в сърцата и душите ни.

Веднъж един богаташ решил, вместо да изхвърли торбата с боклук в контейнера, да я хвърли в краката на намиращия се наблизо просяк. Беднякът, облечен с дрипи, се усмихнал и очите му заблестели. Тръгнал доволен с плика пълен с боклуци. Изпразнил торбата от боклука в контейнера.

Спрял се до една локва, поизмил я и я напълнил с цветя , които растели наблизо. Върнал се при богаташа и му подал торбата в ръцете. Богатият гледал изумено и едва едва заеквайки продумал:

– Защо ми даваш прекрасни цветя, след като аз ти дадох само боклуци?!
Беднякът простичко отвърнал:

– Защото всеки човек дава онова, което носи в своето сърце.

Източник: gnezdoto.net