Кой трябва да изчака и даде път на това кръстовище?

Въпросите за предимство на кръстовище обикновено създават доста главоболия на кандидат шофьорите. Ситуацията от илюстрацията не е по-различна и предизвиква ожесточена полемика в мрежата.

Възможните варианти за отговор са два:

1)Леката кола

2)Автобусът

Преди да пристъпим към диреното на верния отговор нека да напомним, че шофьорите трябва да бъдат винаги концентрирани и внимателни на пътя, а особено на кръстовищата. Защото именно там се случват огромно количество тежки ПТП.

Всички правила за движение са важни, но тези за преминаване през кръстовище шофьорите трябва да знаят, дори на сън да ги попитат да отговорят правилно.

Ако това е така сигурно сте избрали за верен отговор вариант 2.

За да се реши този пътен казус първо трябва да се обърне внимание на това как се регулира кръстовището. Виждаме знак за главен път пред леката кола. Но в конкретната ситуация той не играе никаква роля, защото на кръстовището има действащ светофар, който командва играта.

Това е посочено в чл. 7, ал. 2, Глава втора от “Правила за движение по пътищата” на Закона за движението по пътищата: “Когато има несъответствие между светлинните сигнали и пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със светлинните сигнали.”

Следователно на това кръстовище в този момент и пред двете МПС свети зелен светофар, но шофьорът на леката кола прави ляв завой и затова той е длъжен да изчака и да даде път на автобуса.

Точно това гласи чл. 37, ал. 1 от Раздел VII “Завиване надясно или наляво” на Закона за движението по пътищата: “При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства. От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства.”

Източник: Блиц