Кметът на селото за чудо и приказ – Чавдар, даде формулата на успеха!

Как да ги стигнем чавдарците? Този въпрос вълнува много хора в страната, откакто миналото лято бяха публикувани снимки и репортажи от средногорското село Чавдар. И има защо да вълнува – една от най-малките общини в България с население едва 1238 души /селото е единственото й населено място/ разполага с уникален площад, детска градина с басейн, спортно-туристически атракции и увеселителен парк, изцяло подменена ВиК инфраструктура, всички улици са асфалтирани, има фонтани, алпинеум и още много красоти. Това е постигнато за по-малко от 10 години с 12 млн. лева европейско финансиране, които са отишли по предназначение. Село Чавдар всъщност е общината с най-много привлечени евросредства на глава на население у нас.

Кметът, който не краде – така е известен Пенчо Геров, който е четвърти мандат на кормилото на Община Чавдар. Догодина ще навърши 80 години, но въпреки достолепната възраст слага в джоба си много български кметове по инициативност, борбеност и решимост добрите неща да се случват в техните общини.

Г-н Геров даде специално интервю за старта на информационен сайт „Харман БГ“:

Г-н кмет, до момента в Чавдар сте реализирали 24 проекта, някои от които доста крупни, с финансиране от еврофондовете. Как постигнахте тази завидна успеваемост?

Ние работим на олимпийския принцип – разработваме качествени проекти от фаза проектиране до фаза строителство, подпомогнати от добре подбрани проектанти с дългогодишен опит и с образование, след което при отварянето на оперативните програми кандидатстваме първи и резултатът, както виждате е налице. Чавдар е красиво село с всички удобства за живеене, което е постигнато с много труд и постоянство.

Много важен е контролът при изпълнение на проектите, трябва постоянно да се контролират фирмите изпълнители, за да спазват стриктно всички изисквания и заложените строително-монтажни дейности.

Има все пак формула на успеха и Вие я знаете – каква е тя?

Формулата на успеха е следната – общинската администрация, начело с ръководителя, да имат ясна визия за развитието на населеното място, което се залага в разработените вече планове за развитие на общините за новия програмен период. Трябва ръководителят на администрацията умело да ръководи екипа си, да има единомислие между общинска администрация и кмет, както и общинска администрация и общински съвет. Като цяло трябва да се изгради сплотен колектив, който да има поставени цели и те да се изпълняват обективно, като има единомислие по всички въпроси, засягащи бъдещото развитие на населеното място. Важен фактор за развитието на администрацията са курсовете за квалификация и най-вече обученията в областта на усвояване на еврофондовете и кандидатстването по различните оперативни програми. Тряба да има добре изградено звено от експерти, което да се занимава с обществените поръчки. Не на последно място е общината да е самостоятелна и да има необходимите средства, за да може да разработва проекти за кандидатстване с помощта на добре подбрани проектантски фирми.

На сайта на Община Чавдар първото нещо, което се набива на очи, е надписа: „Ако има рай на Земята – това е България, ако има рай в България – той се намира тук!“. Един рай, обаче, се прави от хората в него. Как впрегнахте градивната им енергия, как ги стимулирате?

Винаги казвам, че се гордея с общинската администрация и с общинският съвет, че сме сплотени и решени да работим за просперитета на Чавдар. Стимулирам ги с културно-масови мероприятия за сплотяване на колектива.

Стигат ли парите на чавдарци, каква е средната заплата при вас?

В България на никой не стигат парите.

Чавдар се намира в Златишко-Пирдопската котловина, където има три големи медодобивни предприятия. В тях работят повечето от хората на Чавдар, като получават над средните работни заплати за страната. Стандартът на живот е доста по-висок от други райони в България.

Използвате средствата, които постъпват в общината, по предназначение. Как успявате да останете „чист“? Не са ли се опитвали да Ви корумпират фирми, бизнесмени, лобита, да Ви предлагат подкупи? Разкажете ни.

Да, опитвали са се, но не съм се поддавал на никой, а съм спазвал законовите норми и разпоредби, което е видно от постигнатото до настоящият момент. Трябва да се спазва закона, ако не – ще паднеш под ударите му.

Какво предстои да се случи в Чавдар, по какви проекти и инициативи работите? С какво от постигнатото най-много се гордеете?

Най–много се гордеем с изграждането на Спортно-туристическа атракция и Туристически увеселителен парк в община Чавдар и Археологически парк „Тополница“, финансирани по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, обновената детска площадка в ЦДГ “Щастливо детство” и обновената централна част на село Чавдар.

Предизвикателствата през новия програмен период за Община Чавдар са разработени от общинска администрация и са заложени в плана за развитие. Част от тях са изграждане на предприятие за преработка на дървесина, привличане на инвеститори и търсене на работни места чрез изграждане на предприятия в областта на леката и хранителната промишленост, развитие на туризма в общината – доизграждане на обекти и атракции и популяризирането им, решаване на въпроса с битовите отпадъци – изграждане на регионално депо.

На сайта на Община Чавдар липсва информация за кмета на населеното място. Във фокус са добрите неща. Това Ваша идея ли е?

Кметът не може сам нищо да направи, всичко се постига с добър колектив. Което сме показали на сайта на общината е плод от работата на целия колектив, а не на личността Пенчо Геров.

До колко часа работите и как почивате?

Работното ми време започва сутрин от 07.30 часа до 17.30 часа, а в зависимост от това какви задачи има за изпълнение и най-вече когато има строителство по проект и трябва той да се изпълни в срок, работя без почивен ден.

Бихте ли приели покана да дойдете в Харманли и да споделите опита си. Всеки иска да живее в рай.

Бихме споделили натрупания опит с всеки, който пожелае, но ще бъде хубаво вие да посетите община Чавдар, за да видите на място и сами да се уверите в това, което сме постигнали.

Източник: harmanbg