Какво число виждаш на снимката? Провери зрението си

Вижте картинката по-долу, за не повече от 2 секунди, за да може отговворът ви е да е меродавен- Кое е числото, изписано на картинката?

Източник: За Жената