Задгробен живот: Какво се случва след смъртта?

Книгата „Afterlife“ е написана с помощта на медиум, който е контактувал с „другата страна“ и дава интересен разказ за това какво се случва след смъртта . В допълнение следват няколко размисли и откъси от нея.

    • Генерално, веднъж когато душата премине на другата страна, се среща с тези, които вече са починали, прави равносметка на живота си, и след това отива в духовен дом.

Духовният дом е мястото, където душевната енергия се среща с енергиите от едно и също ниво с нейното.

Този дом е различен за всяка душа и дава възможност да се развива в следващ етап и ново ниво. Духът никога не е самотен, защото се среща с тези, които вече са починали , но понякога те не са част до неговото дух ниво, тъй като по-бързо или по-бавно еволюират.

След известно време духът напълно се отделя от физическата връзка, която има. Въпреки това, връзката при желаните остава, така че духом във всяко време може да установи телепатичен контакт с тях, независимо от местоположението. Когато това се случи, духът заема човешка форма, защото хората все още го помнят като такъв, въпреки че по същество е в енергийна форма.

Когато е от другата страна, духът губи чувство за индивидуалност, но не в отрицателен смисъл на думата, а на нивото на енергията. Всички неща, които се харесват на човека на земята, сега се разглеждат от различна гледна точка на енергията, от която са създадени. Любовта, която се усеща в човешка форма е различна от духовния свят любов, която управлява другата страна.

В същото духовно ниво има много души, които са сродни, но не от мъжко-женска гледна точка , защото от другата страна няма полове, а сродни души по енергия, които са свързани в предишен живот.

Духът може да комуникира с хората по различни начини , чрез съоръжение, както и чрез мисъл. Душите, които напълно са преминали от другата страна общуват на по-високо ниво, от тези, които са преминати. Духът понякога може да предизвика промяна в електронното поле , трептене лампи, както и смущения в електромагнитното поле . В редки случаи може да се появят и някои аромати.

Духът не постоянно наблюдава живота на хората, които е оставил зад себе си, но телепатично се свързва, когато се случват големи събития, когато хората празнуват или когато чувстват голяма тъга . Могат телепатично да се свържат с повече личности в същото време и да знаят какво точно се случва в техния живот.

Понякога връзката между духа и хората, които са останали в страната не позволява нито един от тях да продължи . Човекът чувства огромна болка , която не може да превъзмогне, докато духът на починалия остава обвързан с него и забранява да навлиза в следващ етап .

Всеки дух учи от собствения си опит и живот, защо това са уроци, които трябва да премине сам. Ако реши да се развива, отива в следваща фаза и тогава може да бъде прероден в човек. Хората, които в живота си са правили лоши неща, не отиват в ада, но техните енергии са разположени на далеч по-ниски нива от другите и нямат възможност за еволюция.

Духът не се движи от едно на друго място, но има една позиция. Телепатично наблюдава няколко различни места по същото време.

Когато духът преминава от другата страна, постепенно започва да се отдалечава от триизмерните удоволствия. В началото може да пожелае всичко, което някога е имал на земята, но с течение на времето осъзнава, че те са напълно ненужни.

Всяко живо същество и всяка мисъл са проява на Създателят . Когато духът узнае, че е свързан с всички и всичко узнае за това, че той и Създателят са едно. По този начин се осъществява духовната еволюция.

Духът няма име , нито пол , след като премине от другата страна, всяко физическо лице е и мъж и жена по време на еволюцията от дух в човек и обратно.

Това, което хората наричат ​​Бог по същество е енергия , която присъства навсякъде и винаги.

Източник: За Жената