Ето коя кръвна група е най-слаба и най-податлива към заболявания..

Различните кръвни групи, т.е. четирите A, B, AB и 0, са резултат от еволюционното развитие. Конкретно, това е причината, поради която всяка кръвна група се различава от другите.

Австрийският лекар Карл Ландштайнер през 1900 г. открива, че има три кръвни групи A, B и 0. Това било огромно откритие, което през 1930 г. му донесло и Нобелова награда за постижение в медицината.
Няколко години по-късно е открита и кръвна група AB.

Това, което прави една кръвна група да се различава от друга, са антигени, т.е. обвивката около червените кръвни телца, която помага на тялото да разпознае кои кръвни клетки са ваши.
Така че, ако пациент с кръвна група А получи преливане от донор, който принадлежи на кръвна група B, неговите антитела ще отхвърлят получената кръв, защото не му отговарят.
Тук съществува и риск от съсирване на кръвта, което може да застраши живота на пациента.
Какво трябва да знаете за вашата кръвна група?

Има два основни вида антигени, които обграждат червените кръвни клетки, наречени A и B. Ако кръвна група е AB тогава в тялото има и от двата вида антигени.

На кръвна група 0 пък и липсват и двата вида антигени, така че антителата на пациенти с кръвна група 0 могат да атакуват тези антигени, ако приемат кръвта, която има.
Именно поради това, личностите с кръвна група 0 трябва да приемат кръв само от тяхната група.
Кръвна група А е най- старата, а всички други видове са създадени в резултат на мутации, които са били необходими на човек, за да оцелее, т.е. да може да се бори с някои болести.

Така, преди 5 милиона години възникнала кръвна група 0, а скоро след това и В.

Смята се, че тези мутации „оцелели“ заради устойчивостта на заболяванията.
Така учените установили, че клетките, заразени с малария не се свързват с кръвна група В и 0, което означава, че тези личности са по-устойчиви на малария, от лица, които имат кръвна група А.
Според някои, именно затова, кръвна група А може да се определи като „най- слаба“ от всичките.

Източник: Актуално