Доказано! Не Само Хората Имат Лица!Феноменът на парадигматичната илюзия е, когато започнете да виждате изображения на човешки лица навсякъде. Въпреки че пареодолията е класифицирана като симптом на остра психоза, в обикновения живот се случва най-малко веднъж месечно с всички: особено ако теренът е непознат и осветлението е лошо.
Искрено ви желаем да не се натъкнете на някоя от къщите от тази колекция през нощта!