Грамотни ли сме достатъчно? Не е гот да си неграмотен

Когато стане дума за граматика, всеки обича да се изказва относно чуждото ниво на грамотност, като най-често обаче самият той допуска грешки. Ако приемем, че езикът е националноопределящ белег, а за нашия народ – и свръхценност, помогнала ни да оцелеем и да се съхраним като нация през нелеките исторически процеси, то не е ли важно да го уважаваме, да го ценим и най-вече – да го познаваме?

Решихме да подготвим за Вас някои кратки учебни статии, с които да си опресните знанията по български език, а от време на време ще Ви даваме възможност да проверявате наученото и чрез тестове. Да учим и да се забавляваме! Не е гот да си неграмотен!

Започваме със списък на някои думи със специфичен правопис.
Запомнете – пише се:

Потискам (а не подтискам)

Възпирам (а не възспирам)

Безсмислен ( а не безмислен)

Безспорен (а не безпорен)

Безпокоя (а не безспокоя)

Странноприемница (а не страноприемница)

Полилей (а не полюлей)

Заимствам (а не взаимствам)

Имам предвид (а не впредвид)

Сякаш (а не всякаш)

Влязох (а не влезнах); влязохме (а не влезнахме)

Излязох (а не излезнах); излязохме (а не излезнахме)

Въставам ( а не възставам)

Въстаник ( а не възстанник)

Бенка (а не бемка)

Кренвирш (а не кремвирш)

Бонбон (а не бомбон)

Теоретичен (а не теоритичен)

Коригирам (а не корегирам)

Италиански (а не италиянски)

Одеяло (а не одеало)

Току-що (а не току що или токущо)

Вследствие (а не в следствие)

Впоследствие (а не в последствие)

Невинаги (а не не винаги)

Неслучайно (а не не случайно)

Нехая (а не не хая)

Абитуриент (а не абитюрент)

Претекст (а не предтекст)

Подставено лице (а не поставено)

Намордник (а не наморник) – идва от „морда” – муцуна

САрма̀ (а не съ̀рма – сърмен – плат с втъкани позлатени нишки)

Детектив (а не дедектив)

Съжалявам (а не съжелявам)

Случай (а не случей)

Розов (а не розав)

Граматическа особеност: когато прилагателните имена в м.р. ед.ч. завършват на –ен, се пишат с едно –н-; когато завършват на –нен, тогава се удвоява.

Особено (а не особенно) – особЕН

Искрено (а не искренно) – искрЕН

Свещено ( а не свещеННо) – свещЕН

Но безценно – безцеНЕН

Бетонно – бетоНЕН

Изключение – фин, фина, фино, фини

Цветелина Велчева

Източник: Обекти