Внимавай с мислите си

Внимавай с мислите си

Една жена пътувала в градския транспорт. Била сърдита, нацупена и раздразнена. Пътувала и си мислела: „Всички пътници тук са грубияни и простаци… А мъжът ми е една пияна свиня… А аз… ох, толкава съм нещастна…“

До рамото на жената стоял ангел-хранител и всичко си записвал в едно тефтерче:

1. Пътниците – грубияни и простаци.
2. Съпругът – пияна свиня.
3. Тя – нещастна.

Препрочел отново написаното ангелът и се замислил: „Но защо й трябва всичко това? Е, щом го иска, ще го изпълним.“

Простата истина

Един ден, в околностите на будистки манастир завалял силен сняг. На сутринта снегът бил до кръста и учениците едва се добрали до залата за медитация. Когато дошъл учителят им, той ги попитал:

– Кажете, какво трябва да направим сега?
– Да се помолим да започне затопляне. – отговорил един от учениците.
– Да се приберем по килиите и да чакаме снегът да си отиде. – казал друг.
– За тези, които знаят истината, би трябвало да е все едно дали има сняг или не. – заключил трети.

Учителят ги погледнал и тихо казал:
– А сега слушайте какво ще ви кажа…
Учениците притаили дъх в очакване да чуят най-голямата мъдрост.
– Грабвайте лопатите и всички – навън! – простичко казал учителят.

Никой не ме обича

Млада жена стояла на пейка в парка и ридаела неудържимо. Покрай нея минало малко момченце със своя велосипед. Станало му мъчно, като я видяло, спряло се до нея и я попитало:

– Леличко, защо плачеш?
– Ох, мъничкият ми… ти не можеш да разбереш. – хлипайки отвърнала жената и започнала да плаче още по-силно.

Детето обаче не си тръгвало и продължило да я разпитва:

– Боли ли те нещо? Знаеш ли, ще ти подаря моята играчка…

Жената още повече се разстроила от милото отношение на детето и му казала:
– Ех, миличък, благодаря ти. Но ти не знаеш какво ми е… Никой не ме обича и никой няма нужда от мен.

А детето я погледнало напълно сериозно и казало:
– А ти всички ли попита?

Източник: gnezdoto.net