Вижте дали ще попаднете в скъпата Гражданска при новата система „Бонус-малус“

Като елемент от общественото обсъждане на наредбата, с която се въвежда системата „бонус-малус“, Комисията за финансов надзор (КФН) вече започна интензивни срещи с браншови асоциации и неправителствени организации.

Целта на тези срещи е в режим на диалог да се чуят конструктивни мнения, които да бъдат отразени в окончателния вариант на системата „бонус-малус“, посочват от пресцентъра на КФН.

Опазването живота на българските граждани и намаляване броя на пътно-транспортните произшествия е основната цел пред системата „бонус-малус“.

Предварителните разчети сочат, че 80% от собствениците на автомобили ще плащат по-евтина Гражданска отговорност, тъй като ще попаднат в бонус-класовете.

Под 1% от шофьорите ще бъдат в най-високите класове по малус, които предвиждат оскъпяване с 400%. Същевременно е важно да се посочи, че попадането в този клас най-често е следствие на виновно причинена смърт на пътя.

Комисията за финансов надзор, заедно с Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които също ще трябва да одобрят наредбата, организира на 3 декември 2018 г. (понеделник) кръгла маса, на която ще бъдат поканени всички заинтересовани страни, включително и медиите.

Източник: Profit