Бабите по майчина линия и внуците имат много специална връзка! Вижте защо е така!

Съществува специална връзка между бабите по майчина линия и внуците им, но това не е изненадващо. Те са важни в живота на децата и то не само в емоционален аспект.

Много хора не прекарват достатъчно време със своите баби и дядовци, тъй като не живеят с тях.

Въпреки това тази връзка е за цял живот. Бабите по майчина линия имат пряка отговорност към внуците си от генетична гледна точка. Може ли науката да обясни тази връзка? Как науката обяснява значението на бабите по майчина линия?

Според теорията на Алехандро Йодоровски, чилийски есеист, независимо от афинитета към баба си по майчина линия или към спомените от детството, сте свързани с нея чрез гените си.

Гените, предадени от майката на детето идват директно от бабата. Те невинаги се предават на следващите поколения, понякога пропускат поколение. Някои деца приличат на своите леля, чичо или прабаба повече, отколкото на собствените си родители. Има и вътрешни белези, например, в костната структура, мускулите или може би някои генетични заболявания.

Науката има обяснение. В този случай внуците вече са „били“ в утробата на баба си. Когато плодът се формира в майчината утроба, получава много биологичен материал от майката. Въпреки че и двамата родители допринасят с 50%, за да се развие, ембрионът получава храна от майката.

Баба по майчина линия в пълния смисъл на думата Ако според ДНК-то бабата участва по някакъв начин във формирането на плода, нейните черти могат да му бъдат предадени. Йодоровски обяснява, че не само физическите черти се наследяват, но и емоционалните преживявания.

Овоцитът, от който е родено детето, носи генетичен материал от бабата по майчина линия, откъдето идва и силната връзка помежду им. Според Йодоровски емоциите, които бабата е изпитвала, докато е била бременна, са ѝ предадени, а може би това ще се случи и с бъдещите внуци.

Емоционалното влияние може да остане в ДНК-то, дори ако прескочи поколение. Както знаем, ДНК-то идва от майката в момента, в който ембрионът се образува.

Сперматозоидите на бащата не съдържат такъв вид информация. Въпреки това, някои генетични изследвания показват, че ДНК-то на бащата е по-силно по отношение на наследените черти. Може да не знаем точно какво сме наследили от бабите си по майчина линия, но тяхното присъствие в живота ни е много ценно.

Източник: За Жената