Арабските мъдрости събрани в 31 пословици

1. На глупавия прощават 70 грешки, на умния – нито една.

2. Медът се залепва по мустаците на този, който се облизва.

3. Всеки мъдър враг е по-добър от невежия приятел.

4. Ако си направил добро – премълчи, ако са ти направили добро – разкажи.

5. Оставете това, което не ви носи полза – то взима от вас, но не ви дава.

6. Ще бъде ли сянката на дървото права, ако стволът му е крив.

7. Апетитът идва с първата хапка, а кавгата – с първата дума.

8. Ако се колебаеш за нещо – питай баща си; ако го няма – брат си; ако нямаш брат – съседа си; ако си далеч от дома – питай първия срещнат; а ако си в пустинята и няма никого – питай жена си, чуй, какво ще ти каже и направи обратното.

9. Две неща доказват своята ценност след като ги загубиш – младостта и здравето.

10. Думите, докато са в теб, са твой слуга, излязат ли от теб – стават твой господар.

11. Когато даваш заем си приятел, когато си го поискаш обратно – враг.

12. По-добре да живееш един ден с орлите, отколкото година с кокошките.

13. Когато бикът пада, над него се издигат много ножове.

14. Войната е лека за зрителите.

15. Враждувай с царя, но не враждувай със стражата.

16. Един преживян опит е по-добър от седем прочетени мъдрости.

17. Всичко, което е в изобилие, доскучава.

18. Дай на глупавия хиляда акъла – на него винаги ще му хареса само неговият.

19. Стиснатият богаташ е по-беден от щедрия бедняк.

20. Ако нямаш това, което желаеш, пожелай това, което имаш.

21. Не бъди като барабана – гръмогласен, а отвътре – празно.

22. За да запазиш тайната от враговете си, запази я от приятелите си.

23. Който търси приятел без недостатъци, остава сам.

24. Малка е ползата от очите, ако умът е сляп.

25. В любовта няма съветници.

26. Този, на който къщата е от стъкло, не xвърля камъни по хората.

27. Който има здраве, има надежда. А който има надежда, има всичко.

28. Който е откраднал яйце, ще открадне и кокошка.

29. Шепотът на красива жена може да бъде чут по-далеч от рева на разгневен лъв.

30. Вярвай в Бога, но си завързвай камилите.

31. Който иска да направи нещо, намира средства; който не иска да го направи – намира причини.

Източник: gnezdoto.net