Американски учени доказаха, че колкото по-зает е човек, толкова по щастлив е

Американски учени проведоха експеримент, с който доказаха, че колкото по-зает е човек, дори с на пръв поглед незначителни неща, толкова по-малко негативни мисли ще се въртят из ума му.

Екипът на Chicago University, начело с проф. Кристофър Хсий, включил в проучването 98 студента, които да изпълнят две задачи. След като приключили с първата, те трябвало да изчакат 15 минути, преди да получат втората. Имали две възможности – да изчакат на място или да се разходят пеш до съседна сградата и там да довършат изследването. За награда всички щели да получат по един шоколад.


68% избрали мързеливия вариант. Оказало се, че тези, които избрали разходката, след това чувствали далеч по-щастливи от хората в първата група.
Според проф. Хсий причината била в това, че съзнанието на студентите, отишли до съседната сграда, било заедно, макар и с така несъществена задача като обикновена разходка.

Ето и неговият съвет: “Просто станете и свършете нещо! Каквото и да е то! Дори да няма никакъв смисъл в това, което правите, накрая ще се почувствате по-добре!… Не е нужно да се щурате насам-натам. Просто поддържайте съзнанието ти ангажирано.”

източник: The Telegraph