Ако често пътувате със самолет, ето какво количество алкохол и цигари може да превозвате със себе си

Цигари

Количеството цигари, което можете да транспортирате с авиотранспорт, зависи най-вече от дестинацията на пътуването ви. Ограниченията в рамките на Европейския съюз са доста по-малки от тези извън него.

В рамките на Европейския съюз:

В багажа на един пътник (включително ръчен и регистриран) могат да се превозват общо 1 кг тютюн. Той може да бъде насипен или под формата на пури (200 бр.), Пурети (400 бр.) Или цигари (800 бр.) 800 цигари се равнява на съответно 40 кутии или 4 стека.

ВАЖНО! Страните от ЕС (както напр. прави Германия) могат да ограничават броя цигари, внасяни от страни от ЕС, които все още не прилагат минималния акциз (напр. Хърватска, Унгария, Румъния, Латвия, Литва и  България). Този брой не може да бъде по-нисък от 300 цигари. Потърсете информация от митническите органи в страната, в която отивате, преди да тръгнете на път.

Извън Европейския съюз:

Регулациите са подобни, но значително по-малки като позволено количество. Можете да пренесете до 250 гр. тютюн, 50 пури, 100 пурети или 200 цигари. 200 цигари се равняват на 1 стек или 10 кутии.

Забележка!

Тютюневи изделия не могат да бъдат пренасяни в багажа на непълнолетни лица. Обърнете внимание и на ограниченията за брой, размери и тегло на багажа на авиокомпанията, с която ще пътувате – както на ръчния, така и на регистрирания. Всичко, което носите, трябва да се вмъква в тези рамки.

Количеството алкохол, което можете да превозвате със самолет, зависи най-вече от дестинацията на пътуването ви. Ограниченията в рамките на Еверопейския съюз са доста по-малки от тези извън него.

В рамките на Европейския съюз:

В багажа на един пътник (вкл. ръчен и регистриран) могат да бъдат превозвани общо 10 литра спиртни напитки (уиски, ракия, водка), 20 литра подсилено вино (порто, шери), 90 литра вино (от които максимум 60 литра пенливо), и до 110 литра бира.

Извън Европейския съюз:

Когато полетът е между държава от ЕС и такава извън него или между две държави извън ЕС, ограниченията са много по-големи. Разрешените количества в багажа на един пътник са до литър концентрат, 4 литра вино и до 16 литра бира.

Алкохолът не може да бъде превозван в багажа на лица под 17 години.

Обърнете внимание и ограниченията за броя, размерите и теглото на багажа на авиокомпанията, с която ще пътувате – както на ръчната, така и на регистрираната. Всичко, което носите, трябва да се вмъкне в тези рамки.

* Моля, имайте предвид, че публикуваната информация е в съответствие с официалната информация на Министерството на външните работи. Ако имате някакви съмнения относно регулациите, потърсете допълнителна информация конкретно за страната, към която пътувате.

Източник:  novini.london