Ако се чудиш, защо съдбата ти изпраща трудности, ето отговора!

Поучителна история, която ни учи как да посрещаме препятствията, които се изпречват на пътя ни… 

В древни времена един цар поставил голям скален блок на главен път. След това се скрил наблизо, за да наблюдава дали някой ще отмести канарата.
Минали някои от най-богатите царски търговци и придворни. И просто го заобикаляли… Много от тях гласно обвинявали царя за това, че не поддържа пътищата чисти, но никой нищо не направил, за да премести камъка извън пътя.

Тогава се появил един селянин, носейки на гръб товар със зеленчуци. Когато наближил скалния блок, селянинът се спрял и оставил на земята товара си. Опитал се да избута камъка настрани от пътя. Минало доста време, мъжът вложил всичките си сили, бутал, пъшкал от полаганите усилия, но най-накрая успял. Канарата вече не препречвала пътя. Селянинът понечил да вдигне отново товара си със зеленчуци, но изведнъж забелязал издута кесия на мястото, където преди малко бил камъкът. Кесията била пълна със златни монети и бележка от царя, на която пишело, че това злато е за този, който измести камъка от пътя. Селянинът научил нещо, което много от нас никога не разбират:

Всяко препятствие по пътя ни е възможност да променим и подобрим живота си!

Източник: Gnezdoto