Ако предстои да се пенсионирате, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО прочетете това!

Поради многото постъпили запитвания от наши читатели, в поредица материали ще обърнем внимание на документите, които трябва да се представят в НОИ при пенсиониране. Започваме с най-общия случай – когато пенсионирането е за осигурителен стаж и възраст.

Основното в този случай е заявлението за първоначално пенсиониране. Това е т.нар. форма УП-1, която е необходимо да попълним, когато подаваме искане за отпускане на пенсия. Това е образец, който е утвърден от управителя на НОИ. Разпространява се свободно (не е бланка под строга отчетност) по специализираните книжарници, а също така може да се ползва електронният й вариант, изтеглен от страницата на НОИ.

Към заявлението за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст се представят:

Документи за осигурителен стаж, които са:

• трудова книжка,
осигурителна книжка,

• военно-отчетна книжка (за мъжете),
• акт за раждане на дете (деца ако майката е била неработеща по време на майчинството). – важно е да се знае, че времето на майчинството се зачита за трудов стаж.
Важен документ е също Удостоверение УП-3.

Това е документът, който замества записа в трудовата книжка и се издава от осигурителите задължително, когато:

• стажът в трудовата книжка не е заверен,
• лицето е полагало труд в условията на първа или втора категория труд след 01.01.2003 г.,

•осигуреното лице е работило при намалено работно време (прим. 4 часов работен ден)
•има часове извънреден труд след 01.01.2005 г.
Представянето на УП-3 не е задължително, когато периодите на работа в трудовата книжка са надлежно оформени съгласно изискванията на Наредбата и стажът е положен при условията на трета категория труд.
Удостоверение УП-2

Това е документът, който удостоверява получения осигурителен доход от кандидат пенсионера за период от 3 последователни години, които лицето избира от 15-годишния период 01.01.1082 г.- 31.12.1996 г. Осигурителният доход след 01.01.1997 г. е задължителен и за него се изготвя УП-2 от 01.01.1997 г. до датата на прекратяване на последния трудовия договор. (Едно лице може да е работило на повече от едно място след 01.01.1997 г., което означава че от всички места – осигурители следва да се изготви УП-2 за съответния период на работа).

Задължително трябва да бъде представена и
• Заповед за прекратяване на трудовия договор.

Единствено за пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, заявлението за пенсия се свързва служебно от ТП на НОИ с досието за трудова злополука или професионална болест.

В следващия материал ще обърнем внимание на документите, необходими при отпускане на наследствена пенсия.

Източник: Блиц